Acta 19 de Gener del 2019

Acta Assemblea per aprovar reglament primàries i comitè electoral dirigida pel CLO

Inici reunió a les 11h

Assistència 24 persones inici i 30 al final.

 • Per tota la gent nova s’explica com funciona  Primàries què és el CLO i CE. S’expliquen canvis que hem fet al reglament general i es notifiquen les dates finals per presentar-se com a elector,candidat i quin dia es fa la votació de primàries com consta al reglament 
 • Es fa votació per treure l’esmena de comissió de garanties i la seva funció la farà el CE.
  S’aprova per majoria absoluta.
 • És fa votació del reglament  i s’aprova per majoria absoluta.
 • Es crea el Comitè Electoral amb la gent assistent a l’assemblea i altres que s’han ofert i no han pogut venir. Es presenten:
  •   Elionor Llombart
  •   Francesc Albet
  •   Climent Clerch
  •   Eulàlia Palahí
  •   Montse Catalán
 • Precs i preguntes
  • Es comenta que per el poble es diu que Primàries Gelida ja ha pactat amb algun partit polític. Es desmenteix tot per que no és real, primàries Gelida no ha pactat amb ningú. Anem endavant nosaltres sols.
  • Surt el tema si hi ha alguna possibilitat  que en l’últim moment ens tirem endarrere i no fem primàries. Des del Comitè Local Organitzador (CLO) es diu que ho tirem endavant sense cap dubte fins el final.
  • Es fa votació per valorar si hem de tornar a insistir a parlar amb els partits.
   •     21  vots a favor
   •     2 en contra  
   •     1 abstenció
  • Xavier Aymerich, del comitè de comunicació, entra a parlar per aclarir dubtes i dient que primàries no dividim que refem la política des de baix sense ser polítics, que no vam destruir res volem construir.
  • Informa que a la web de primàries i les xarxes socials hi haurà tota la informació necessària.
  • S’exposa d’un dels assistents fer un porta a porta per explicar què és primàries .Es decideix parlar-ho a la reunió setmanal del dilluns 21 de gener.

Finalitza l’Assamblea a les 12h aprox.